›› Психологията...

Психологията (от гръцки: ψυχή — душа, дух, пеперуда, λόγος — наука) е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и поведението на хора или животни, като често прилага научния метод при лабораторни изследвания.

Психолозите се стремят да разберат ролята на умствените процеси в индивидуалното и обществено поведение, както и причиняващите ги физиологични и неврологични процеси. Психологията обхваща също прилагането на това знание в различни сфери, включително проблеми от ежедневния живот и лечение на психически заболявания.

Основни обекти на изследване на психологията са възприятията, познавателната способност, вниманието, емоциите, мотивацията, функционирането на главния мозък, психологията на личността, поведението и междуличностните отношения.

›› Психологията и Зари Иванова ...

Захарина Иванова (Зари) е родена през 1978 год. в българската морска столица гр. Варна

След като завършва началното и средното си образование в гр. Варна, следва ПУНУП (Предучилищна и начална педагогика) в ШУ "Еп. Константин Преславски" (гр. Шумен). След което звършва Магистратура "Психология" във Филиала към ШУ - гр. Варна